КОНКУРС КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ “КО ЋЕ У КОШИЦЕ 2013”

Градска општина Стари град, Град Београд, Канцеларија за младе општине Стари град у сарадњи са Установом културе “Пароброд”, позивају све заинтересоване да поднесу пријаву за конкурс “КО ЋЕ У КОШИЦЕ 2013.”. Датум почетка конкурса је 25. АПРИЛ 2013. године.

Пројекат представља стицање новог животног и професионалног искуства за младе са територије Градске општине Стари град кроз упознавање програма овогодишње европске престонице културе Кошица, града Лублина у Пољској са којим градска општина Стари град остварује интензивну билатералну сарадњу као и престонице Словачке, Братиславе као носиоца културних, друштвених и привредних активности у том делу Европе.

Ово студијско путовање трајаће од 8. до 14. јула 2013. године.

Подносиоци пријава морају испуњавати критеријуме који су постављени у Упутству за подношење пријава за конкурс “КО ЋЕ У КОШИЦЕ”.

Упутство, формулар као и пратећа изјава за подношење пријава, су доступни и могу се преузети на сајту Канцеларије за младе општине Стари град www.kzmstarigrad.org.rs, на сајту општине Стари град www.starigrad.org.rs, на сајту Установе културе “Пароброд” www.ukparobrod.rs или у просторијама Канцеларије за младе, Градска општина Стари град, Македонска 42, 4. спрат, соба 75, сваким радним даном 10 -15,00 сати и у просторијама Установе културе ‘Пароброд’ , Капетан Мишина улица 6а, Београд, сваким радним даном 10 – 17,00 сати.

За додатне информације се можете обратити и на телефон: 011 3300 657 сваки радни дан од 10 – 15,00 сати током трајања конкурса или путем е-мејлова: kzmstarigrad@gmail.com и info@ukparobrod.rs

Пријаве се морају доставити у запечаћеној коверти и то:

– препорученом поштом на адресу: Градска општина Стари град, град Београд, Македонска 42, соба 75

– посредством курира или личном доставом у писарници Градске општине Стари град, Македонска 42, Канцеларија за младе, соба 75.

– посредством курира или личном доставом у просторијама Установе културе „Пароброд“, Капетан Мишина улица број 6а у Београду.

Коверат мора да садржи назнаку: КОНКУРС “КОШИЦЕ 2013”, а на полеђини коверте име, презиме и адресу подносиоца пријаве.

Коверат треба да садржи: формулар за пријаву са пратећом документацијом.

Пријаве послате на други начин (на пример: факсом или мејлом) или достављене на друге адресе неће се разматрати.

Рок за подношење пријава је 31. мај године до 15 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Више информација на сајту Канцеларије за младе Стари град – http://kzmstarigrad.org.rs/sr/aktivnosti.php?t=1