ИЗРАДА ЕКОЛОШКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНУ СТАРИ ГРАД

ПОЧЕТАК ИЗРАДЕ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНУ СТАРИ ГРАД

Београд, 30. март 2006. Поводом почетка израде локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП), Савет за екологију општине Стари град одржаће у петак, 31. марта 2006., у 12:00 часова конференцију за медије, у сали СО Стари Град, Македонска 42 на I спрату.

Предвиђено је учешће свих релевантних чинилаца: грађана, школа, медија, стручних и научних организација, јавног и привредног сектора, невладиних организација, итд., а присуствоваће и чланови радне групе чије ће мишљење и стручна помоћ били пресудни у доношењу одлука.

У току конференције за медије биће представљен и извештај о досадашњим активностима Савета за екологију општине Стари Град, који ће том приликом најавити још два пројекта: програм еколошких радионица у школама и вртићима на теритирији општине, и акцију « УЧЕСТВУЈ И ТИ « која ће се финансирати из донације Британске амбасаде.

ИНФОРМАТИВНА СЛУЖБА
ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
Тел. 3225 – 912, 064 13 22 008