КОНАЧНА ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ПРОЈЕКТУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Комисијa за реализацију мера енергетске санације, на 11. седници одржаној дана 22.11. 2022. године, на основу чл. 11, 12, 26. и 27. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 49/2022), утврдила je КОНАЧНУ ЛИСТУ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА поводом Јавног позива за доделу бесповратних средстава домаћинствима и стамбеним заједницама за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Градске општине Стари град.

КОНАЧНА ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА