КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОРИ У ДВЕ СМЕНЕ

Комунална инспекција ГО Стари град је од 1. септембра 2010. године започела контролу заузећа јавне површине од препродаваца књига у Косовској улици, Обилићевом венцу и Студентском тргу. У две смене инспектори Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију спроводе контролу. У периоду од 1. до 6. септембра изрекли су 35 мандатних казни док су судији за прекршаје поднели 75 захтева за покретање прекршајних поступака. „ Наши инспектори ће наставити са контролом и наредних дана“, каже Милета Зарић, шеф Одсека за комуналну инспекцију ГО Стари град.