КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА: РАНГ ЛИСТА КОРИСНИКА ЗА ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА

Комисија за спровођење конкурса, образована закључком председника Градске општине Стари град у Београду, I 02 број 020-1-190/19, од 19.8.2019. године, на основу спроведеног конкурсног поступка, по конкурсу расписаном 19.8.2019. године, дана 10.9.2019. године, утврдила је РАНГ ЛИСТУ пријављених учесника по Јавном конкурсу за доделу средстава из буџета Градске општине Стари град буџетским корисницима за посебне програме у области спорта , који испуњавају услове конкурса.

РАНГ ЛИСТА КОРИСНИКА ЗА ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА