ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МРЕЖЕ ВАТРОГАСНИХ СТАНИЦА

Kомисија за планове Скупштине града Београда оглашава јавни увид у Нацрт плана генералне регулације мреже ватрогасних станица. Јавни увид може се обавити у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену), у периоду од 25. фебруара до 27. марта, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда одржаће се у згради Градске управе града Београда 16. априла у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику могу образложити примедбе пред овом комисијом. Заинтересована лица могу током јавног увида своје примедбе на планирана решења у писаном облику да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта 43-45, најкасније до 27. марта.