ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УВИД У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Непосредни избори за националне савете националних мањина биће одржани 6. јуна 2010. године. На непосредним изборима бирају се национални савети албанске, ашкалијске, бошњачке, буњевачке, бугарске, влашке, грчке, египатске, мађарске, немачке, ромске, румунске, русинске, словачке, украјинске и чешке националне мањине.

Право гласа на изборима имају само они припадници националних мањина који су уписани у посебан бирачки списак (ПБС) своје националне мањине. Право уписа у ПБС има сваки припадник националне мањине који је уписан у општи бирачки списак. Упис у ПБС врши се на основу писменог захтева. Захтев за упис се подноси општинским, односно градским управама где подносилац захтева има пребивалиште. Захтев за упис може да се поднесе непосредно или путем поште. Захтев за упи се може преузети са сајта Министарства за људска и мањинска права: www.ljudskaprava.gov.rs.

ПБС се закључује 21. маја 2010. године у поноћ. Само бирачи који се до тог времена упишу у ПБС моћи ће да гласају на изборима заказаним за 6. јун 2010. године.

Позивају се сви бирачи који су поднели захтев за упис у ПБС да ли су уписани у ПБС и да ли су њихови подаци у ПБС-у ажурни.

Позивају се сви припадници националних мањина који се још нису уписали у ПБС да то учине уколико желе како би 6. јуна 2010. године могли да бирају чланове свог националног савета.

Министарство за људска и мањинска права