ЈАВНИ ПОЗИВ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА

Градска општина Стари град позива све организације у области спорта да доставе предлоге Годишњих програма активности којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији Градске општине, које би се као редовне активности финансирале из буџета градске општине у 2016. години.

Рок за достављање предлога годишњих програма је 15 дана од објављивања позива, односно од 23.11.2015. до 07.12.2015.године.

Више информација о јавном позиву можете добити сваког радног дана на телефоне: 322-55 -15 и 322-26-26

Целокупна документација може се преузети на линковима испод ове вести.

1.Јавни позив организацијама у области спорта

2.Одлука о финансирању годишњег програма из области спорта

3.Изјава о испуњености услова за реализацију програма

4.Финансијски план

5.Уговор о ангажовању спортског стручњака

6.Предлог годишњег програма у области спорта