JАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У 2016. ГОДИНИ

ГО Стари град расписала је Јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација из буџета Градске општине Стари град у 2016. години.

Право учешћа имају невладине, непрофитне и неполитичке организације и удружења грађана која су регистрована или имају огранак на територији општине Стари град.

Заинтересовани невладине организације и удружења могу преузети конкурсну документацију радним даном, почев од 05.02. на писарници Градске општине Стари град , Македонска 42, радним даном, од 08 до 15,30 часова или на линковима у прилогу (ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ).

Пријаве морају бити у затвореној коверти и са назнаком: „Пријава за Конкурс за финансирање пројеката невладиних организација из буџета Градске општине Стари град“.

Пријаве се достављају преко писарнице Управе Градске општине Стари град или поштом на адресу: Градска општина Стари град, Комисији за спровођење јавног конкурса, 11000 Београд, Улица Македонска број 42.
Рок за подношење пријава је закључно са 19. фебруаром 2016. године.

Информације о конкурсу можете добити на телефоне 011/322-55-15 и 011/322-26-26.

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

1. РАСПИС ЈАВНОГ КОНКУРСА

2. ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

3. ОПИС ПРОЈЕКТА