ЈАВНА НАБАВКА ПОТРОШНОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

09.09. позив за подношење понуда

09.09. конкурсна документација

14.10. одлука о додели уговора

20.10. обавештење о закљученом уговору

18.10.2017. одлука о измени уговора