ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- РАДИОТАЛАСНИ НОЖ ЗА ПОТРЕБЕ ГАК “НАРОДНИ ФРОНТ”

10.10. Позив за подношење понуда

10.10. Конкурсна документација

28.10. појашњење измена конкурсне

28.10. измена стране 4

28.10. измена стране 10

28.10. измена стране 14

28.10. измена стране 29

28.10. измена стране 33

30.10. одговри на питања понуђача

05.11. одговори на питања понуђача

23.12. обавештење о закљученом уговору