ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА АДЕ ХУЈЕ (ЗОНА А), ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД И ПАЛИЛУЛА

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА АДЕ ХУЈЕ (ЗОНА А), ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД И ПАЛИЛУЛА, ЗА ПОДЗОНУ С1, ВРШИ СЕ У ЗГРАДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА, У УЛИЦИ 27. МАРТА БРОЈ 43-45 (САЛА У СУТЕРЕНУ), ОД 26. АВГУСТА ДО 09. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ, СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 9 ДО 18 ЧАСОВА.

У току јавног увида, Нацрт плана са свом пратећом документацијом биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи“.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се 26. септембра 2019. године у 13 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије број 1 (сала на XX спрату). У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта број 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије број 1, закључно са 9. септембром 2019. године.

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1763752-javni-uvid-u-nacrt-izmena-i-dopuna-plana-detaljne-regulacije-dela-podrucja-ade-huje-zona-a-opstine-stari-grad-i-palilula-za-podzonu-s1/