JАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ИНФОРМАТИЧКЕ ОПРЕМЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

26.06. Појашњење конкурсне документације

26.06. Измена конкурсне документације страна 15

26.06. Измена конкурсне документације страна 41

01.07. одговори на питања понуђача

01.07. Измена обрасца структуре цене- 41 Б

12.08. Обавештење о закљученом уговору