ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ПОТРОШНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара- потрошни канцеларијски материјал