ИЗМЕНА ПДР ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ФРАНЦУСКЕ, ЦАРА ДУШАНА, ТАДЕУША КОШЋУШКА И ПРУГЕ НА ДОРЋОЛУ

Обавештавамо заинтересоване суграђане, физичка и правна лица, да се РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ (ПДР) ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ФРАНЦУСКЕ, ЦАРА ДУШАНА, ТАДЕУША КОШЋУШКА И ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ НА ДОРЋОЛУ, ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД може обавити у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену), у периоду од 14. до 28. децембра 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова.

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, најкасније до 28. децембра 2017. године.

Више информација можете преузети ОВДЕ

ПРИЛОГ: Измене плана – Елаборат за рани јавни увид