ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД: РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Изборна комисија Градске општине Стари град је дана, 10.06.2020. године, донела Решење о утврђивању збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Стари град, за изборе расписане за 21. јун 2020. године.

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА СКУПШТИНУ ГО СТАРИ ГРАД