ИНИЦИЈАЛНА АНКЕТА – КА БЕОГРАДУ 2041

Поштоване грађанке и грађани,

Град Београд је отпочео рад на доношењу новог Генералног урбанистичког плана Београда до 2041 – ГУПБГ 2041 дугорочног стратешког документа свих грађана који верификује Скупштина града Београда. Град Београд поверио је посао израде овог плана Урбанистичком заводу Београда, као искусној, професионалној и друштвено одговорној институцији.

Процес израде и усвајања нацрта ГУП-а је веома сложен и подразумева доношење низа стратешких стручних и политичких одлука које би требало да усмере развој Београда ка жељеној будућности. Основна сврха је постизање колективног договора о стварању услова за будући балансирани просторни развој града у складу са заједничким друштвеним вредностима и расположивим капацитетима и ресурсима.

Задатак израде нацрта ГУПБГ 2041 за наредних 20 година је да, са једне стране, препозна и определи нове просторе за развој, али и да, са друге, дефинише просторе у којима је неопходно применити различите мере заштите и очувања јавног добра и интереса. Квалитет предлога просторног развоја Београда у оквиру нацрта ГУПБГ 2041 зависи од квалитета заједничког разумевања ограничења, али и могућности будућег развоја града.

У том смислу, осим уобичајене сарадње са великим бројем јавних и стручних институција и организација, Урбанистички завод Београда има намеру да покрене процес укључења шире јавности кроз иницијалну анкету – Ка Београду 2041.

Циљ ове анкете је мотивисање група и удружења грађана, цивилне организације, приватни сектор и академске институције да кроз изражавање својег мишљења, потреба, конструктивних предлога или могућих личних ангажовања, допринесу формирању јасније полазне слике друштвених потреба и снага за реално и иновативно креирање пута ка будућем граду по мери свих Београђана.

Намера нам је да пре формалне процедуре Раног јавног увида у ГУПБГ 2041, када се уобичајено упознајемо са експертским извештајима, инспиришемо Београђане да се активно допринесу првим промишљањима о будућности свога града.

Резултати ове иницијалне анкете биће саставни део извештаја Раног јавног увида и помоћи ће нам у осмишљавању даље неопходне комуникације и сарадње по кључним развојним питањима.

Радни тим ГУПБГ 2041 Урбанистичког завода Београда ЈУП

Иницијалну анкету – КА БЕОГРАДУ 2041  можете пронаћи на следећем линку.

 

Извор: www.urbel.com