ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА: РАНИ ЈАВНИ УВИД У ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН БЕОГРАДА 2041. ИСПРЕД “БЕОГРАДСКОГ ИЗЛОГА” У КНЕЗ МИХАИЛОВОЈ, ОД 13. ДО 30.ЈУНА

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Генерални урбанистички план Београда 2041, у циљу партиципације  грађана у ко-креацији планских решења,  биће одржан у периоду од 13. до 30. јуна 2022. године,   у Улици Кнез Михаилова број 6, испред “Београдског излога”, сваког радног дана од 12 до 18 часова.

У Наведеном периоду испред “Београдског излога” (Беоизлог) биће постављени штанд и панои са истакнутим плакатима ГУП-а, а информације о предложеним решењима, заинтересованим  суграђанима даваће  представник обрађивача Плана.

Заинтересовани суграђани  могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 30. јуна 2022. године.