ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА НА ДЕЛУ

Крајем месеца марта Грађевинској инспекцији општине Стари град стигла је пријава једног од власника пословног простора у Улици Страхињића бана 42 у којој је наведено да на тој адреси инвеститор ископава тротоар у површини од 12 метара квадратних око темеља куће за коју је власник имао решење Дирекције за путеве а које важило до 5. априла ове године.
Снимањем и свакодневним обиласком грађевинских инспектора општине поменутог локала, примећено је да власник имао намеру да ипак отвори врата за кафе ресторан а не како је у решењу стајало да изврши санационе радове на објекту. Међутим, увидом у стварно стање на терену његова намера је осујећена и власник је морао објекат да врати у претходно стање.
Подносилац пријаве господин Петар Саватовић изразио је захвалност Грађевинској инспекцији на ажурности и ефикасности.
Осим овог случаја, на истој локацији у Улици Страхињића бана само у броју 44 инвеститор је поступио по налогу Грађевинске инспекције и о свом трошку обуставио бесправне радње на објекту.