ФОРМИРАН ОПШТИНСКИ САВЕТ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

Како би се предузели додатни напори на унапређењу квалитета живота жена на Старом граду, у остваривању претпоставки за равноправност и друштвено остварене жене, Веће ГО Стари град донело је одлуку којом је формиран Савет за родну равноправност.

Приоритет рада Савета биће израда Акционог плана за родну равноправност, као и приступање Европској повељи о родној равноправности и то кроз широк консултативни процес и укључивање великог броја наших суграђанки.

Мила Поповић, председница Скупштине општине Стари град је изабрана за председницу Савета, док су Александра Кнежевић и Ристо Рацо изабрани за чланове Савета.

Циљ оснивања и рада Савета за родну равноправност је промовисање и заговарање јавних политика које доприносе унапређењу положаја жена и свих дискриминисаних појединаца и група у локалној заједници, а нарочито:

– лобирање свих релевантних домаћих и међународних субјеката ради покретања конкретних програма, пројеката и акција које унапређују положај жена и поштују антидискриминационе прописе;

– примена и поштовање законских одредби, пре свега закона о равноправности полова, закона о забрани дискриминације као и других прописа и конвенција чији је потписник Република Србија;

– активности против дискриминације жена на радном месту и приликом запошљавања;

– промовисање женског предузетништва;

– брига о женском здрављу у сарадњи са локалним здравственим установама:

– спровођење активности против насиља над женама и у породици;

– веће учешће жена на местима одлучивања;

– сарадња са невладиним организацијама;

– вођење родносензитивне политике и увођење принципа родног буџетирања.

Више информација можете добити на телефон 322-1-114.