ДВАДЕСЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Скупштина Градске општине

I- 01 Број: 06-67/18 – 05.10.2018. године

Београд, Македонска 42

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНE

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу члана 23. Пословника Скупштине Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 9/11 и 85/15, 94/16 и 133/16), а у вези са одредбама Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/14-пречишћен текст, 25/15, 94/16 и 75/17), сазивам за 09.10.2018. године (уторак) у 17 сати:

20. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

За ову седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ (ТРЕЋИ РЕБАЛАНС)
  3. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА КАДРОВСКОГ ПЛАНА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНО ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР „МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ“
  5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ НАЗИВА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“ И ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“
  6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У СТАЛНОМ САСТАВУ
  7. ПРЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
  8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФОРМИРАЊУ ТИМА ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ
  9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА „СТАРОГРАДСКЕ ФОНДАЦИЈЕ“

У прилогу предлога дневног реда, одборницима се доставља и Записник са 19. седнице Скупштине, и предлози уз сваку тачку дневног реда, изузев за тачке 2.

Предлог уз тачку 2. се доставља председницима одборничких група и биће постављен на интернет презентацији Градске општине на адреси: www.starigrad.org.rs .

НАПОМЕНА: Због тренутних техничких проблема, поменуте прилоге и материјале Дневног реда, као и Предлог уз тачку 2, можете преузети или имати увид у њих код секретара Скупштине ГО Стари град, у канцеларијама број 14 и 15, на првом спрату општинске зграде, сваког радног дана, до седнице Скупштине.

Седница Скупштине Градске општине биће одржана у великој сали, у приземљу зграде Градске општине Стари град, Македонска 42.

Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове већа и председника и услужни центар, на телефон: 3223-345, 3227-859 или 3300-584.

ПРЕДСЕДНИЦА

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Поповић Мила