ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА – OБАВЕЗА СВИХ

Oдељење за комуналне послове и комуналну инспекцију ГО Стари град, подсећа суграђане и скупштине/савете зграда, власнике и кориснике трговинских и угоститељских објеката, банака, здравствених и просветних установа и друге, да су према Одлуци о комуналном реду обавезни да чисте снег и уклањају лед.

Комунална инспекција ће интензивно контролисати извршавање наведених обавеза и предузимати мере за које је овлашћена. За непоступање по Одлуци предвиђено је изрицање мандатних казни на лицу места коју наплаћује комунални инспектор или комунални полицајац у износу од 20.000 динара за правно лице и предузетника, а казна од 5.000 динара предвиђена je за физичко лице.

Одлуком је такође прописано да је власник, корисник зграде, дужан да уклања леденице са крова и других спољних делова зграда ради спречавања опасности по људе и материјална добара. Уколико леденице није могуће уклонити са зграда, потребно је благовремено поставити знаке упозорења, као и одговарајуће запреке ради обилажења, а потом треба позвати надлежну ватрогасну службу на телефонски број 193.

Дежурни телефон Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију је 322-71-04, од 8 до 15.30 часова. Грађани могу да се јаве и на телефон дежурне Градске комуналне инспекције 3227-000 и Комуналне полиције : 0800-110-011(00-24).

ИНДУСТРИЈСКА СО

Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију општине Стари град обавештава грађане и председнике скупштина/савета зграда да ће сходно метеоролошким условима бити благовремено обавештени о подели индустријске соли у месним заједницама „Скадарлија“ (Цетињска 32), „Гундулићев венац“ (Гундулићев венац 41), „Дорћол“ (Дубровачка 6), „Варош капија“ (Маршала Бирјузова 58), као и у дворишту општинске зграде у Македонској 42.