ЧЕТВРТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Четврта седница Скупштине градске општине Стари град одржаће се 29. септембра ове године у великој сали, у приземљу зграде Скупштине градске општине, Македонска 42. Одборници староградског парламента разматраће шест тачака дневног реда.

Извештај о извршењу буџета за период јануар – јун 2016. године, који је усвојио Председник градске општине (сходно члану 25. став 2. Одлуке о буџету), као и Извештај независног ревизора о финансијском извештају ЈП СЦ „Милан Гале Мушкатировић” за 2015. годину, Сагласност и Одлуку Надзорног одбора ЈП СЦ „Милан Гале Мушкатировић”, сви одборници Скупштине Градске општине Стари град, а посебно одборници који немају одборничку групу, могу преузети овде (линкови 1, 2, 2а и 2б):

1. Извештај о извршењу буџета за период јануар – јун 2016. године

2. Извештај независног ревизора-Финансијски извештаји за 2015.г. ЈП СЦ „Милан Гале Мушкатировић”

2.а. Одлука Надзорног одбора о усвајању годишњег финансијског извештаја ЈП СЦ “Милан Гале Мушкатировић” за 2015. годину

2.б. Сагласност Надзорног одбора на Извештај независног ревизора на финансијски извештај ЈП СЦ „Милан Гале Мушкатировић” за 2015.г.

Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове већа и председника, на телефон: 3223-345, 3227-859 или 3300-584.