БЕСПЛАТНИ ОБИЛАСЦИ БОТАНИЧКЕ БАШТЕ

Свим заинтересованим посетиоцима, општина Стари град омогућиће и ове године, бесплатан обилазак Ботаничке баште „Јевремовац“. У ту сврху, за разгледање ове својеврсне оазе природе у самом центру града, које је започето још 1999. године. Општина је према предлогу свог Савета за екологију, из буџета издвојила 850 000 динара, од чега је 500 000 динара за финасирање рада чуварске службе, а 350 000 динара за туристичке водиче.

Разгледања се организују сваке суботе од 12 часова у пратњи стручних водича.

ОПШТИНА ОБНАВЉА ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“

У ОШ „Дринка Павловић“ општина Стари град финансираће обнову фасаде школске зграде. Радиће се и на мокрим чворовима, а вредност грађевинско-занатских радова је око 10 милиона динара.

Општина је и досада улагала у сређивање ове школе. Тако је између осталог: оправљена електрична инсталација, замењени паркети и подне плочице и санирана канализациона мрежа.

ДОНАЦИЈА ЗА СЛЕПЕ

Градској организацији слепих општина Стари град помоћи ће са 30 000 динара. Ова средства ће бити искоришћена за спровођење хуманитарних активности и програма који укључују акције из области културе и уметности.

НАСТАВАК УЛАГАЊА У ПЕДАГОШКИ МУЗЕЈ

У оквиру наставка улагања у Педагошки музеј, општина је из буџета определила нових 2 680 000 динара за извођење занатстких радова у згради депоа музеја. Захваљујући овој донацији, радиће се и делимично уређење дворишта, као и опремање музеја.