АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА СНЕГА

Због обилних снежних падавина и задржавања снега на тротоарима и другим јавним површинама, Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију, организовало је акцију чишћења снега 14. и 15. фебруара. За овај посао ангажовано је 45 чланова омладинске задруге који су уклањали снег са тротоара око дечјих установа, домова здравља и амбуланти, прилаза јавним установама и са резервисаних паркинг места за инвалиде. Акцијом чишћења снега биле су обухваћене и све улице под нагибом: Балканска, Призренска, Доситејева, Добрачина, Књегиње Љубице, Капетан Мишина, Вишњићева, Краља Петра, Цара Уроша и Риге од Фере.

У периоду од 13. до 15. фебруара комунална инспекција је наплатила 3 мандатне казне и поднеће 8 захтева за покретање прекршајног поступка.