39. СЕДНИЦА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГО СТАРИ ГРАД: ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ИЗГЛЕДА И БОЈЕ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И КОНТРОЛНОГ ЛИСТА – ИНСТРУКЦИЈА О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ И ПОСЛЕ ГЛАСАЊА

Одлукa о утврђивању изгледа и боје гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије на изборима за одборнике Скупштине ГО Стари град, расписаним за 2. јун 2024.г.

Инструкција о примопредаји изборног материјала пре и после гласања за изборе за одборнике Скупштине ГО Стари град, расписане за 2. јун 2024.г.