26. СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Скупштина Градске општине

I-01 Број: 06-48/19 – 03.06.2019. године

Београд, Македонска 42

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНE

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу члана 23. Пословника Скупштине Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 9/2011, 85/2015, 94/2016 и 133/2016), а у вези са одредбама Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017 и 105/2018), сазивам:

за 06.06.2019. године (четвртак) у 17:00 сати

26. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

За ову седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
  2. НАЦРТ ОДЛУКЕ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ
  3. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ДУЖИНЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА И ОДСУСТВА СА РАДА ФУНКЦИОНЕРА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ СТАРИ ГРАД
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ УДРУЖЕЊА ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО СТАРИ ГРАД – БЕОГРАД ЗА ЈЕДИНИЦУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
  5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА И ФИНАНСИРАЊУ ДОДАТНИХ ПРАВА КОРИСНИКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

У прилогу предлога Дневног реда, одборницима се доставља и Записник са 25. седнице Скупштине и предлози уз тачке Дневног реда, изузев Предлог за тачку 2. који се доставља само председницима одборничких група, док остали одборници могу извршити увид у исти на интернет презентацији Градске општине Стари град на адреси: www.starigrad.org.rs .

Седница Скупштине биће одржана у великој сали, у приземљу зграде Скупштине Градске општине Стари град, Македонска 42.

Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове Већа и председника и услужни центар, на телефон: 3223-345, 3227-859 или 3300-584.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД 

Мила Поповић

ПРИЛОГ: ПРЕУЗМИТЕ НАЦРТ ОДЛУКЕ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ