22. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Скупштина Градске општине

I-01, Број: 06-84/18-03.12.2018.године

Београд, Македонска 42

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНE

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу члана 23. Пословника Скупштине Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 9/11 и 85/15, 94/16 и 133/16), а у вези са одредбама Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/14-пречишћен текст, 25/15, 94/16, 75/17 и 105/18), сазивам:

за 06.12.2018. године (четвртак) у 17 сати

22. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

За ову седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД

    1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД НИКАЧЕВИЋ ФИЛИПA ЗБОГ ИСТЕКА МАНДАТА
    2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ НИКАЧЕВИЋ ФИЛИПА ЗА ЗАМЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

У прилогу предлога Дневног реда, одборницима се доставља и Записник са 21. седнице Скупштине, и предлози уз сваку тачку дневног реда.

Седница Скупштине биће одржана у великој сали, у приземљу зграде Скупштине Градске општине, Македонска 42.

Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове већа и председника и услужни центар, на телефон: 3223-345, 3227-859 или 3300-584.

ПРЕДСЕДНИЦА

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Поповић Мила