NEWGENERATIONSKILLS: ОТВАРАЊЕ БЕОГРАДСКЕ ИНОВАЦИОНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ „EУРЕКА“

Просторије Београдске иновационе лабораторије – „ЕУРЕКА”, иновативни простор намењен креативним и младим Старограђанима, отварају се у петак, 7. децембра, у 12 часова, у Дубровачкој улици број 6.

„ЕУРЕКА” је нови простор за младе у самом центру града, који је креиран као један од циљева пројекта NewGenerationSkills Дунавске транснационалне сарадње ИНТЕРРЕГ, у коме као партнер учествује и Градска општина Стари град.

Основни циљ „лабораторије за иновације” је да мотивише младе људе са Старог града да активно користе свој интелектуални потенцијал за стварање иновативних, друштвено корисних и непрофитних идеја. „ЕУРЕКА” је конципирана као отворенипростор који пружа пуну подршку креативцима који имају идеје али не и ресурсе и знање да их остваре.

Такође, „Београдска иновациона лабораторија” је замишљена као место за подстицај мултидисциплинарне сарадње и повезивања ових младих људи са успешним предузетницима и да буде иницијатор заједничких сојијано одговорних и непрофитних програма.

Очекује се да ће Београдска иновациона лабораторија „ЕУРЕКА“ постати центар подршке развоју предузетништва младих и креативних Старограђана и прави расадник нових вештина и друштвено одговорних улагања у разним областима, пре свега у развоју друштвеног и културног предузетништва и креативне индустрије.