21. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Скупштина Градске општине

I- 01 Број: 06-76/18 – 09.11.2018. године

Београд, Македонска 42

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНE

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу члана 23. Пословника Скупштине Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 9/11 и 85/15, 94/16 и 133/16), а у вези са одредбама Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/14-пречишћен текст, 25/15, 94/16 и 75/17), сазивам: за 13.11.2018. године (уторак) у 17 сати

21. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

За ову седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД

    1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
    2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ИЗМEНAМA СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
    3. ПРЕДЛОГ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
    4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „СТАРИ ГРАД“

У прилогу предлога дневног реда, одборницима се доставља и Записник са 20. седнице Скупштине, и предлози уз сваку тачку дневног реда.

Такође, у прилогу се, ради информисања доставља председницима одборничких група и ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ, који је усвојио Председник Градске општине.

НАПОМЕНА: Због тренутних техничких проблема, остали одборници, поменути ИЗВЕШТАЈ, могу преузети или извршити увид у исти код секретара Скупштине ГО Стари град, у канцеларијама број 14 и 17, на првом спрату зграде Градске општине Стари град, сваког радног дана, до одржавања седнице Скупштине.

Седница Скупштине биће одржана у великој сали, у приземљу зграде Скупштине Градске општине, Македонска 42.

Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове већа и председника и услужни центар, на телефон: 3223-345, 3227-859 или 3300-584.

ПРЕДСЕДНИЦА

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Поповић Мила