УТВРЂЕНА ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ПРОЈЕКТУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Комисијa за реализацију мера енергетске санације, на основу Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Градске општине Стари град утврдила је Прелиминарну листу крајњих корисника.

Прелиминарна листа крајњих корисника утврђена је након спроведеног Јавног позива за доделу бесповратних средстава домаћинствима и стамбеним заједницама за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Градске општине Стари град.

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА