„СТАРИ ГРАД МИСЛИ НА ЗГРАДЕ“: РАСПИСАН НОВИ ЈАВНИ КОНКУРС СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СВОЈСТАВА ЗГРАДА

Градска општина Стари град, у оквиру програма „Стари град мисли на зграде“, расписује нови Јавни конкурс стамбеним заједницама за доделу средства за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу својстaвa староградских зграда.

Средства за учешће у финансирању активности на унапређењу својстава зграде обезбеђује Градска општина Стари град и могу максимално износити 90% предрачуна потребних финансијских средстава, с тим да је максимални износ средстава по једној стамбеној заједници износи до 300.000,00 динара, са ПДВ-ом.

Право на учешће  имају све регистроване стамбене заједнице на територији Градске општине Стари град.

Активности на унапређењу својстава зграде подразумевају поправку крова, замену олука, улазних врата, интерфона, подних облога, поштанских сандучића, расвете, молерско-фарбарске радове, набавку противпожарних апарата, увођење видео надзора и друге радове у циљу спречавања настанка штетних последица по живот или здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности, као и ради побољшања услова становања на територији Градске општине Стари град.

Рок за подношење пријаве је 21.11.2022. године.

Учесници јавног конкурса могу преузети пријавни формулар и пратећу документацију у прилогу ове вести.

Напомињемо да је претходним циклусом „Стари град мисли на зграде“ обухваћено 606 староградских зграда у којима је реализовано укупно 1016 различитих облика радова – окречено је 202 улаза, 157 стамбених заједница је опремљено против пожарним апаратима, 115 зграда је добило видео надзор,  87 интерфоне, нову расвету 27, док су савремени поштански сандучићи постављени у 51 староградском улазу. Такође, на списку бројних радова су и поправке кровова у 74 стамбене заједнице, као и замена или поправка дотрајалих олука у 45 зграда. Нову столарију, улазна врата и прозоре на заједничким деловима зграда добило је 149 стамбене заједнице, док су други грађевинско-занатски и електро-радови урађени у 109 староградских стамбених зграда.

Све додатне информације о новом конкурсу „Стари град мисли на зграде“ се могу добити на званичној интернет презентацији градске општине www.starigrad.org.rs, путем електронске поште stambenazajednica@starigrad.org.rs или usluznicentar@starigrad.org.rs, као и путем телефона 0800-077-775 општинског Услужног центра, сваког радног дана од 08,00 до 15,00 часова.

 

ПРИЛОГ- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1. Упутство за учешће на конкурсу „Стари град мисли на зграде”

2.Текст Јавни конкурс „Стари град мисли на зграде“ (скенирано)

3. Образац 1 – Пријавни формулар

4. Образац 2- Изјава

5. Образац 3- Изјава

6. Модел записника са седнице Скупштине стамбене заједнице

7. Одлука о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде