ОПШТИНА СТАРИ ГРАД И НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ: ФИНАНСИЈСКА ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

Општина Стари град и Народна банка Србије организовали су данас за запослене у општинској Управи практичну финансијску едукацију на тему нових могућности које пружа електронско банкарство и електронски новац, као и о одговорном односу према личним и породичним финансијама у односу на финасијске услуге, пре свега кредите који су у понуди на тржишту капитала у нашој земљи.

Дипломирани економисти др Слободан Панић, Един Ханић и Гордана Ребрановић из Народне банке Србије (НБС), Филијала Београд – Група за едукацију корисника финансијских  услуга, су кроз предавање и практичне примере презентовали све предности коришћења електронског новца (e-bankinga), а кроз презентацију различитих понуда банака, а пре свега популарних кеш кредита, коришћења дозвољеног минуса или кредитних картица, запосленимa у Управи ГО Стари град пренели неопходна знања, са основним циљем да се сагледају и разумеју ризици ових понуда при задуживању, на шта треба посебно обратити пажњу приликом задуживања,  као и пре свега како и коме да се обрате за помоћ и направе одговарајуће системске кораке у заштити својих права.

Једна од функција Народне банке Србије, као друштвено одговорне институције, је и да обавља послове заштите права и интереса корисника услуга које пружају банке, друштва за осигурање, даваоци финансијског лизинга, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, пружаоци платних услуга и издаваоци електронског новца, у складу са Законом. Програм данашње едукације у први план је поставио питање како свако од нас треба одговорно да се односи према властитим финансијама, а највеће интересовање запослени су исказали за питања која се односе на стамбене и кредите за рефинансирање, о условима тзв. „брзих“ или популарних кеш кредита, али и о основним смерницама о заштити права грађана, као корисника финансијских услуга. Основна порука са данашњег састанка је да „пре узимања било које врста кредита сваки грађанин треба да се добро информише о свим понудама у неколико банака, о референтним каматним стопама, као и да сви имају на уму да су дозвољени минуси у банкама и кредитне картице каматно најнеповољнија и најскупља задуживања“.

Народна банка Србије је, поручили су предавачи, сходно новинама на финансијском тржишту и интересовању корисника, ажурирала садржај сајта– www.tvojnovac.nbs.rs где се могу наћи потребне информације. Сви корисници финансијских услуга имају могућност да путем овог портала додатно сазнају о производима и услугама које пружају финансијске институције, чији надзор она врши, као и да пронађу користан савет на шта треба да обрате пажњу и коме да се обрате за помоћ у случају заштите својих права.

Ово је била друга едукативна трибина намењена Старограђанима. Прва је одржана 28. септембра за наше старије суграђане и пензионере, а  Група за едукацију ће 20. новембра одржати предавање младима са наше општине о платним услугама и како да се одговорно односе према властитим финансијама.