ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА РАДИ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ СТАРИ ГРАД

Председник Градске општине Стари град у Београду, дана 29. 11. 2021. године, на основу члана 73. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 и 117/2020), а у вези са Упутством за подносиоце предлога програма по јавном конкурсу за финансирање програма удружења ради унапређења безбедности саобраћаја на путевима у Градској општини Стари град у 2021. години и на предлог Комисије за спровођење конкурса за финансирање програма удружења ради унапређења безбедности саобраћаја на путевима у Градској општини Стари град, доноси

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

ОДОБРАВА СЕ финансирање програма удружења ради унапређења безбедности саобраћаја на путевима у Градској општини Стари град, у складу са коначном Листом вредновања и рангирања пријављених програма коју је утврдила Комисија за спровођење конкурса за финансирање програма удружења ради унапређења безбедности саобраћаја на путевима у Градској општини Стари град, I-02 Број: 06-50/2021 од 29. 11. 2021. године (у даљем тексту: Коначна листа вредновања и рангирања) и која је саставни део ове одлуке.

На основу ове одлуке председник Градске општине Стари град ће са заступницима удружења које су се нашла на Коначној листи вредновања и рангирања закључити појединачнe уговорe о финансирање програма удружења.

Ову одлуку објавити на званичној интернет страници и на огласној табли Градске општине Стари град.

Одлука се налази на следећем линку.