ИНФО-ЦЕНТАР ПОПИСА 2022 – 0800 077 775

Инфо-центар Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. почео је са радом 15. септембра 2022. године.

За све информације о Попису 2022. године  можете се обратити на телефон Услужног центра Градске општине Стари град – 0800 077 775 (бесплатан телефонски позив), као и  електронским путем на:    usluznicentar@starigrad org.rs ,  сваког дана, од 08 до 20 часова.

 

Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији спроводи се у периоду од 1. до 31. октобра 2022. године, у складу са Законом о попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године („Службени гласник РС“, бр. 9/2020 и 35/2021).

Све информације о Попису 2022 доступне су и на веб-сајту Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs и на веб-сајту Пописа popis2022.stat.gov.rs.

Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2022. финансиран је средствима ЕУ и кофинансиран средствима Владе Републике Србије.