ДЕВЕТНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У УТОРАК, 27. ДЕЦЕМБРА, У 11 ЧАСОВА

      РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

         ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

 Скупштина градске општине Стари град

   I-01 Број: 06-71/2022 – 23. 12. 2022. године

                Београд, Македонска 42

                                      

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 60. Пословника Скупштине градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 103/2020 – пречишћен текст и 67/2022), а у вези са одредбама члана 36. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 и 117/2020), сазивам

за 27. 12. 2022. године у 11.00 сати

19. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2023. И 2024. ГОДИНУ
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ
  3. ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ СТАРИ ГРАД ЗА 2023. ГОДИНУ
  4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА УК „ПАРОБРОД“ ЗА 2022. ГОДИНУ
  5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА РАДА УК „ПАРОБРОД“ ЗА 2022. ГОДИНУ
  6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ПРЕСТАНАК ДУЖНОСТИ ВРШИОЦУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“
  7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“

У прилогу предлога Дневног реда, одборницима се доставља Записник са 18. седнице Скупштине градске општине Стари град одржане дана 17. 11. 2022. године и предлози по тачкама Дневног реда.

Увид у прилог уз предлог за тачке 4, 5. и 7. и увид у предлог за тачке 1. и 2. предложеног Дневног реда одборници могу извршити на интернет презентацији Градске општине Стари град: www.starigrad.org.rs

Седница Скупштине градске општине Стари град биће одржана у МТС дворани, Дечанска 14, I спрат.

Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове Већа и председника, на телефон 3226-476 или 3300-584.

             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

        ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

                                                                                                                   Душан Петрић

ПРЕДЛОГ УЗ ТАЧКУ 1 – ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2022.ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2023. И 2024. ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ УЗ ТАЧКУ 2 – ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ

ПРИЛОГ УЗ ТАЧКУ 4 – ОДЛУКА И ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА УК ПАРОБРОД

ПРИЛОГ УЗ ТАЧКУ 5 – ОДЛУКА И ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА РАДА УК ПАРОБРОД

ПРИЛОГ УЗ ТАЧКУ 7 – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА УК ПАРОБРОД