Набавка услуга одржавања хигијене

позив за подношење понуда

конкурсна документација

одговор на постављена питања

појашњење конкурсне документације