ЗАВРШЕНА ОБУКА ЗА ГЕРОНТО ДОМАЋИЦЕ

У оквиру пројекта „Брига о старима“ у Геронтолошком центру завршена је обука за геронто домаћице. Од 21. децембра, двадесет жена колико је прошло обуку, почело је да ради на пружању помоћи корисницима програма „ Помоћ у кући“.„Општина Стари град је финансијским средствима омогућила реализацију запошљавања двадесет геронто домаћица и тако омогућила да се смањи стопа незапослених с једне стране, а с друге да омогући старим људима да брже дођу до помоћи која им је неопходна“, каже Ристо Рацо, члан Општинског већа ГО Стари град.