ВОЛОНТЕРСКИ СЕРВИС ГО СТАРИ ГРАД – ВАШЕ ДОБРЕ КОМШИЈЕ

Волонтерски сервис ГО Стари град почео је са радом почетком новембра 2011. Основан је са циљем да се кроз ангажовање едукованих волонтера помогне суграђанима у обављању разних активности. Жеља је да се спречи њихова даља друштвена маргинализација и изолација. Један од племенитих циљева је и развијање међугенерацијске сарадње, младих волонтера и старих суграђана.

Волонтерски сервис Стари град има око четрдесетак волонтера, који одржавају стални контакт са корисницима. Краси их воља, младост, хуманост и енергија. Волонтеризам је солидарна, племенита и позитивна друштвена активност у локалној заједници, а њихов рад се заснива на добровољности, поштовању приватности и поверљивости података корисника услуга. Посебна пажња усмерена је према старима, особама са инвалидитетом и лицима без породичног старања, за које су услуге волонтера од егзистенцијалног значаја.

Волонтерски сервис налази се у канцеларији број 6a, у приземљу општинске зграде, Македонска 42. Контакт телефон је: 011/785-2-999, а имејл: volonterskiservis@starigrad.org.rs.