ВИДАНОВИЋ ДРАГАН, ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГО СТАРИ ГРАД

На двадесетој седници Скупштине ГО Стари град која је одржана 9.јуна, присуствовало је 50 од 56 одборника, колико броји пун сазив. На почетку рада Скупштине већином гласова присутних одборника, за новог председника Скупштине Градске општине Стари град изабран је Видановић Драган, дипломирани економиста из Београда, члан Демократске странке. Досадашња председница Гордана Драгашевић поднела је оставку на ту функцију због преласка на нову дужност. У наставку седнице усвојен је Предлог одлуке о завршном рачуну буџета као и ребаланс буџета Градске општине Стари град. Известилац по овим тачкама дневног реда био је Богица Петровић, руководилац Одељења за буџет, привреду и друштвене делатности, који је образложио разлоге за ребаланс буџета, тако да су укупни приходи и примања у буџету Општине за 2011. годину утврђени у износу од 1.499.924.317 динара.
Одборници Скупштине ГО Стари град су за нове чланове Управног одбора СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“ именовали Андреја Белингара, Лазара Лешњака и Марка Мандића. Такође, већином гласова присутних, именован је и нови члан Савета за прописе. Уместо Дамјановић Миљана из Српске радикалне странке (СРС) на ту дужност изабран је Арсић Новица, такође члан СРС. У даљем раду одборници су, такође већином гласова, усвојили и годишње извештаје о раду и пословању општинске Установе културе „Пароброд“, Јавног предузећа „ Милан Гале Мушкатировић“ и Пословног простора „Стари град“ за 2010. годину.