УВОЂЕЊЕ КОМУНАЛНОГ РЕДА У СРЕМСКОЈ И ЗЕЛЕНОМ ВЕНЦУ

Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију Градске општине Стари град је, примењујући Одлуку о општем уређењу града осим редовних дежурстава, 24. априла 2009 године, у вечерњим часовима, спровело појачану акцију спречавања нелегалне продаје и заузећа јавних површина на потезу Улица: Сремска – Маршала Бирјузова – Зелени венац.
„У акцији су осим комуналних инспектора Градске општине Стари град учествовали републички тржишни инспектори и припадници Полицијске станице Стари град. Том приликом одузето је 1.400 артикала у укупној вредности преко 450.000 динара, док су због заузећа јавне површине комунални инспектори поднели шест захтева за покретање прекршајног поступка“ каже Милета Зарић, руководилац групе послова за комуналну инспекцију Градске општине Стари град. Према његовим речима, у среду, 29. априла 2009. године заказано је и уклањање привременог објекта „Боем“ у Скадарској 35.