УСВОЈЕНА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ

На 20. седници Скупштине Градске општине Стари град, одржаној 17. новембра у присуствову 47 од 56 одборника, разматрано је шест тачака дневног реда.

На почетку рада седнице, већином гласова присутних одборника, констатован је престанак мандата одборнику Владимиру Димитријевићу, са изборне листе ” Покренимо Стари град – Томислав Николић”.

Скупштина је већином гласова усвојила Нацрт одлуке о ребалансу буџета за 2014. годину, којом су укупни приходи и примања буџета ГО Стари град утврђени у износу од 915.550.944 динара. Известилац Скупштине по овој тачки дневног реда био је руководилац Одељења за буџет, привреду и друштвене делатности Богица Петровић.

У даљем раду седнице, такође, већином гласова присутних одборника, усвојене су Одлуке о изменама и допунама одлуке о финансирању активности корисника средстава буџета ГО Стари град у 2014. и 2015. години, као и решење о давању сагласности на правилник о раду и зарадама ЈП СРПЦ ” Милан Гале Мушкатировић”, којe је образложио директор предузећа Бранислав Крекић.

Скупштина је избрала и два заменика Јавног правобраниоца – Филип Никачевић и Мирко Милорадовић, дипломиране правнике, као и решење о изменама и допунама о образовању Штаба за ванредне ситуације ГО Стари град тако, да се уместо досадашњег члана Синише Радивојевића именује Небојша Ђурић, испред ЈКП ” Градска чистоћа”.