УСВОЈЕНА ОДЛУКА О ОБИМУ СРЕДСТАВА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА И ГРАДСКИХ ОПШТИНА

Одборници Скупштине града Београда усвојили су, на четрнаестој редовној седници, Одлуку о изменама и допунама одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода и примања која им припадају.

Према овој одлуци, укупна средства буџета градских општина износе 12.432.732 хиљаде динара. Највише средстава припало је општини Обреновац 1.765.345 хиљада динара, затим следи општина Стари град са 1.431.312 хиљада динара, па Лазаревац којем је припало 995.153 хиљаде динара. Одмах за њима су Нови Београд, чији буџет износи 717.315 хиљада динара, Врачар са 689.730 хиљада динара и Земун са 686.978 хиљада динара. Најмање средстава према овој одлуци припало је општини Барајево – 348.061 хиљаде динара