УСВОЈЕН РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2011. ГОДИНУ

Скупштинa Градске општине Стари град одржала је данас 23. седницу на којој је присуствовало 49 од 56 одборника, колико броји пуни сазив локалне Скупштине. Одборници су разматрали четири тачке дневног реда. Након усвајања записника са претходне седнице Скупштине, присутни одборници су већином гласова усвојили прву тачку дневног реда која се односила на Одлуку о ребалансу буџета ГО Стари град за 2011. годину. Укупни буџетски приходи и примања за 2011. годину, и овом Одлуком утврђују се у износу од 1. 532.118.205 динара, и већи су за 15.154.003 динара у односу на приходе планиране ребалансом буџета из јула текуће године.
Већином гласова присутних одборника усвојен је Предлог решења о изменама и допунама решења о именовању изборне комисије ГО Стари град у сталном саставу. За председника Изборне комисије именован је Јован Јовановић, дипломирани правник из Демократске странке. У даљем раду, такође, већином гласова усвојени су Извештај о раду председнице и Већа ГО Стари град за период јули – новембар 2011. године, као и извештај о раду Управе ГО Стари град за период од 1. 01. до 30. 06. 2011. године.
Известилац о раду Управе ГО Стари град био је начелник ОУ Дејан Ковачевић, који је истакао да је рад Управе ГО Стари град у поменутом периоду био добар, али да увек може бити бољи.
– Радимо у добрим материјалним и радним условима и нема разлога да резултати буду лоши. Трудимо се да наш рад заснивамо на ажурности и законитости, у складу са усвојеним ИСО стандардима и усвојеним Системом менаџмента квалитетом рада Управе ГО Стари град, – истакао је начелник ОУ Дејан Ковачевић.