УСВОЈЕН ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГО СТАРИ ГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ

Седма седница Скупштине ГО Стари град, прва у овој години, одржана је 14. фебруара, у присуству 47 од укупно 56 одборника, колико броји пуни сазив локаланог парламента.

Скупштина је разматрала oсам тачака дневног реда, и између осталог, већином гласова од укупног броја одборника усвојена је Одлука о изменама и допунама буџета Градске општине Стари град (први ребаланс) за 2017. годину.

Известилац по овој тачки дневног реда био је руководилац Одељења за буџет Богица Петровић. Како је образложио, Одлуком о буџету Града Београда за 2017. годину планирана су средства за трансфере Градским општинама за покриће обавеза насталих између осталог и за плаћање обавеза јавних предузећа за измирење пореза на имовину. По том основу, односно за плаћање пореза на имовину ЈП „Пословни простор општине Стари град”, које је одлуком градске скупштине угашено 1. децембра прошле године, а чији је правни следбеник наша општина, Градској општини Стари град биће трансферисана средства у износу од 385.849.254,40 динара. Како су одлуком Скупштине ГО Стари град, крајем децембра, укупни приходи и примања буџета у 2017. години утврђени у износу од 416.726.793 динара указала се потреба за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2017. годину. Узимајући у обзир наведене чињенице, приступило се првом ребалансу који се утврђује у износу од 808.176.651 динар.

Скупштина је почела рад једногласним изјашњавањем одборника који су констатовали оставку на одборничко место Дејану Драгутиновићу са изборне листе „Александар Вучић – Србија побеђује”, због поднете оставке.

У наставку седнице одборници су констатовали и оставку досадашњег директора ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкартировић” Бранислава Крекића и уједно, већином гласова донели решење о именовању Душана Раичковића за вршиоца дужности директора овог јавног предузећа.

Скупштина је донела решењa о постављењу Славка Перовића на место заменика правобраниоца ГО Стари град и о именовању чланова општинске Изборне комисије. За секретара изабран је Божидар Вулић, дипломирани правник, а за заменика секретара Дејан Стојановић, такође дипломирани правник.

Већином гласова одборника донето је решење о давању сагласности на програм пословања УК „Пароброд” за текућу годину, а Скупштина је констатовала и оставке Андреја Белингара и Душана Раичковића на функцију члана Већа општине, због преласка на нове дужности.

ГО Стари град подсећа суграђане и све заинтересоване да на званичном сајту наше општине могу да редовно прате преносе седница Скупштине Градске општине Стари град, као и да сваког четвртка од 13 часова имају могућност да директно – онлајн прате седнице Већа општине.