УСВOЈЕН ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА

Шеста седница Штаба за ванредне ситуације Градске општине Стари град одржана је данас, у присутву већине чланова штаба. На дневном реду седнице, којом је председавао председник општине и председник Штаба за ванредне ситуације ГО Стари град Марко Бастаћ, разматрано је пет тачака дневног реда, од којих су најважније биле усвајање Оперативног плана за функционисање у зимским условима, као и Закључак о измени и допуни Стручно оперативних тимова општинског штаба за ванредне ситуације.

Након извештаја из ДЗ „Стари град”, староградског Црвеног крста, ЈКП „Зеленило Београд”, ЈКП „Градска чистоћа” и других установа и предузећа, чланова штаба, констатовао да је оперативни план за рад у зимским условима спреман и да у њему нема битнијих промена у односу на прошлогодишњи. Једино је у сегменту надлежности ЈВП „Београд воде” дошло до промена које су, у складу са Законом о водама, пренете на републички ниво, па је састанку Штаба присуствовао представник Јавног водопривредног предузећа „Србија воде”.

Руководилац Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију Управе ГО Стари град Марјан Наков известио је да ће се након састанка у градском Секретаријату за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима тачно знати коју ће количину индустријске соли и када град Београд обезбедити за расподелу градским општинама. Након тога ће се одредити пунктови и тачно време расподеле припадајуће количине индустријске соли за потребе Старограђана и јавних установа са територије наше општине. Потребе Старог град су на нивоу прошлогодишњих, које су износиле око 4 тоне индустријске соли током зимског периода.

Како је главни циљ Стари град успешна сарадња и непосредна комуникација са суграђанима, сви ће на време бити информисани о предузимању одређених техничко-оперативних радњи за несметано деловање општинског Штаба при реализацији Оперативног плана за функционисање у зимским условима.

Подсећамо да је општина у циљу унапређења противпожарне заштите у староградским стамбеним заједницама, током јула, организовала серију предавања и обуку председника скупштина/савета зграда и управника стамбених заједница из превентивне заштите од пожара и деловања током елементарних непогода.