УСВОЈЕН ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ

 

На 27. седници Скупштине ГО Стари град, која је одржана 1. октобра 2015. године присуствовало је 46, од укупно 56 одборника, који су разматрали три тачке дневног реда.

Једногласно је потврђен одборнички мандат Даниели Кривокапић са изборне листе „Демократска странка Србије – Војислав Коштуница”.

Већином присутних гласова усвојена је Одлука о другом ребалансу буџета општине. Известилац по овој тачки дневног реда био је Богица Петровић, руководилац Одељења за буџет, привреду и друштвене делатности.

– Сагледавајући остварење прихода и извршење расхода у периоду јануар – август 2015. године указала се неопходност доношења новог ребаланса буџета ГО Стари град. Поједини буџетски приходи (трансфери других нивоа власти, приходи од новчаних казни и остали приходи у корист општине) остварени су на вишем нивоу од планираног, док су расходи појединих апропријација били виши од планираних, те је било неопходно приступити усклађивању прихода и расхода. Одлуком о другом ребалансу укупни приходи и расходи утврђени су износу од 1.064.122.030 динара – рекао је Петровић.

Такође, већином гласова одборници су усвојили и Извештај о извршењу буџета за период јануар – јуни 2015. године.