УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2009. ГОДИНУ

Овогодишњи буџет Старог града износи 1.511.688.949 динара. Одлука о буџету донета је на седници Скупштине општине 26. децембра 2008. године, када су утврђене и нове цене закупа пословног простора. Највећи део буџетских прихода, чак 950 милиона динара, чине приходи од закупа пословног простора.

За класичан оквир буџета предвиђено је 707.973.00 динара. То се, пре свега, односи на средства за плате запослених у Општинској управи, социјална давања запосленима и грађанима, материјалне трошкове, услуге по уговорима и финансирање програма и акција удружења грађана, спортских организација, верских заједница, невладиних и других хуманитарних организација. Остала средства чине наменски део буџета и по Закону о финансирању локалне самоуправе могу се трошити искључиво за инвестициона одржавања, набавку и одржавање основних средстава и опреме. Највећи део наменских средстава општина Стари град издваја за ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“, чак 605 милиона динара, за одржавање и опремање предшколских установа, школа и факултета 42 милиона, док ће се за инвестиционо одржавање пословног простора општине за ову годину утрошити 106 милина динара. За културу у 2009. години биће издвојено 24 милиона а за улагање у здравствене установе 26 милиона динара.

Пословни простор скупљи за 6 одсто

Одборници су на истој седници Скупштине општине усвојили и нови ценовник за закуп пословног простора. Нове цене закупа у просеку су веће за 6 одсто. Највиша је цена за локале у екстра зони – 899,8 динара по квадрату. Ако се изузму атељеи, за које је закупнина по квадрату 44,7 динара без обзира на то где се налазе, најмања је закупнина за канцеларије за делатности образовања, здравства, социјалне заштите, науке и културе у другој зони и по квадрату износи 166 динара.

Цене закупнине пословног простора за занатску делатност и даље остају бенефициране. Тако квадратни метар закупа у екстра зони износи 478,3, у првој зони 359,9, а у другој зони 262 динара.

Већином гласова усвојена је и Одлука о организацији Општинске управе Градске општине Стари град. Према речима председнице општине Мирјане Божидаревић, следећи корак након усвајања ове Одлуке биће и унутрашња организација и систематизација унутар Општинске управе. Уместо досадашњих седам одељења, Општинска управа имаће шест одељења, једну стручну службу и четири нова одсека – Одсек за скупштинске послове, Одсек за послове Општинског већа и председника општине, Одсек за информисање и односе са јавношћу и Одсек за управљање људским ресурсима.

Скупштина је именовала и нове чланове Надзорног одбора ЈП „Пословни простор општине Стари град“. Као представник запослених именована је Смиља Зрнић, дипломирани правник, док је као представник оснивача именована мр Славица Кладар, одборница у Скупштини општине Стари град.

Савет за екологију општине Стари град је уместо Момчила Живковића добио новог члана – Мирјану Дамјановић.

Постављен нови директор ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“

Скупштина општине је констатовала оставку досадашњег директора ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“ Душана Раичковића и на то место поставила Петра Поповића, професора физичке културе из Београда. Петар Поповић постављен је за вршиоца дужности директора и ти функцију обављаће најдуже годину дана. Због богатог спортског искуства и успеха у Пливачком клубу „Партизан“ и пливачкој репрезентацији Србије, за њега су гласали и представници опозиције. Као тренер пливачке репрезентације Србије учествовао је на Олимпијским играма у Сиднеју, Атини и Пекингу. Тренутно је тренер и менаџер Милорада Чавића.