Одељење за информационе технологије и е-управу

Одељење за информационе технологије и е-управу координира рад Одељења са осталим организационим целинама у Управи, у циљу ефикаснијег рада Управе и унапређења информационог система Градске општине; сагледава потребе и предлаже правце развоја информационог система; учествује у изради анализа, информација, упутстава оперативних програма, развоја информационог система Градске општине и у дефинисању пројектних и програмских задатака, врши контролу и верификацију извршених пројектних задтака; спроводи анализу информатичке инфраструктуре и дефинише пројектне задатке за њен редован развој, одржавање и рад; пројектује моделе интеграције рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза; пројектује моделе интеграције системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других; пројектује моделе интеграције информационог система заснованог на смарт картицама – опреме и смарт картица, системског софтвера, база података корисника картица, корисничких апликација на картицама и у систему; пројектује моделе заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса података; спроводи тeстирање инфраструктурних целина по процесима; предлаже стратегију развоја и имплементацију е-управе, припрема мере за развој и унапређење електронске управе, сарађује са надлежним органима и институцијама задуженим за увођење е-управе на свим нивоима и спроводи мере неопходне за припрему постојећег информационог система за интеграцију е-управе у целини и на свим нивоима; обавља послове техничког одржавања рачунарске опреме, прати развој и достигнућа информатике путем стручне литературе и др.; припрема предлоге аката и информације из надлежности Одељења за начелника Управе градске општине и Веће градске општине.

За све додатне информације можете нас контактирати:
– e-mail: rcentar@starigrad.org.rs
– телефон: 011/322-5-916