УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ СТРАНАКА

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани грађани,

Имајући у виду да су на снази и даље ванредне мере ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести COVID-19, обавештавамо вас да се рад са странкама у Управи градске општине Стари град, наставља почев од 11. маја 2020. године, под измењеним околностима.

Пријем странака се врши у заказано време, а заказивање термина је искључиво путем телефона или електронским путем на мејл адресу надлежне организационе јединице.

Предаја поднесака може се извршити у писарници Управе градске општине, сваког радног дана у времену од 08,00 до 16,00 часова, непосредним подношењем писаних захтева у којима је наведен контакт телефон или мејл адреса, а надлежне организационе јединице ће контактирати заинтересоване грађане.

Скрећемо пажњу да је неопходно да странке које су заказале термин пријема, поштују све неопходне мере приликом комуникације, које се односе на ношење заштитиних маски и рукавица и потребно растојање у разговору са службеним лицем.

За заказивање пријема и добијање информација у вези са предметима и захтевима грађани могу да се обрате на следеће бројеве телефона или путем мејла:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

тел. 011 322 2209; e-mail: gradjevinsko@starigrad.org.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ВЕЋА И ПРЕДСЕДНИКА И УСЛУЖНИ ЦЕНТАР

тел. 011 3227016 и 322 1114; e-mail: mvukicevic@starigrad.org.rs

Послови борачко-инвалидске заштите тел. 011 330 0550;

e-mail: boracko@starigrad.org.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ

тел. 011 322 7104; e-mail: inspekcija@starigrad.org.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКЕ, ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

тел. 011 322 6906; e-mail: imovina@starigrad.org.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ и ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

тел. 011 322 5515; e-mail: budzet@starigrad.org.rs

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ

тел. 011 322 3564; e-mail: redakcija@starigrad.org.rs

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

                                                                              Андреј Белингар